Учешће психолога на стручном скупу
10. децембар 2014.
 

У Дому Војске Србије 10.12.2014. године у Београду, реализован је стручни скуп под називом “Развој психолошке делатности у МО и ВС” на коме су учествовале психолози- истраживачи Института за стратегијска истраживања мр Анита Ђорђевић и мр Татјана Вишацки.


После поздравне речи организатора скупа представника Одељења за развој психолошке делатности психолози су изложили потребне профиле компетенција психолога у зависности од припадности организацијској целини или јединици.


Психолошкиња мр Татјана Вишацки изложила је профил компетенција психолога истраживача и истакла потребе за формалним усавршавањем до највиших нивоа знања и научно-истраживачких звања као и неопходност неформалних усавршавања: стицања општих знања (политиколошких, безбедносних, правних, комуниколошких), усавршавања писања предлога практичне политике, анализирања јавног мњења отворених и затворених организацијских система, познавања страних језика, компјутерских и статистичких програма. Психолошкиња је нагласила да је за компетентно и одговорно спровођење емпиријских истраживања потребно познавање стратегијско-доктринарних докумената Владе Републике Србије, МО и ВС, као и специфичности војне организације и професије. Затим, презентовала је предвиђене формацијске дужности психолога истраживача, досадашње резултате рада као и њихову применљивост и инкорпорираност у стратегијско-нормативним документима, процесу селекције, школовања и обуке у МО и ВС. На крају свог излагања, мр Татјана Вишацки, је указала на чињеницу да психолози/психолошкиње могу бити и у функцији инструктора различитих области, у складу са личним компетенцијама, наводећи пример психолошкиња - сертификованих инструкторки за родну равноправност у МО и ВС.


У наставку скупа изабрани су на предлог психолога, чланови Извршног одбора Секције војних психолога (СВП) у оквиру Друштва психолога Србије и изабрана председница истог. У састав Извршног одбора СВП изабрана је мр Анита Ђорђевић.


У оквиру фокус групе психолози Института указале су на потребу боље координације и повезаности психолога различитих организацијских нивоа, али и на повезаност психолога са руководећим војним кадром у функцији провере применљивости резултата рада психолога.


Генерални закључци скупа указали су на важност професионалне и стручне повезаности психолога у војном систему, јачања професионалног статуса психолога, потребу интензивирања рада Секције војних психолога при Друштву психолога Србије, као и интензивирање стручних психолошких обука.

 Учешће представника МО и ВС на регионалном скупу у Скопљу
28. новембар 2014.
 

У оквиру пројекта UNDP/SEESAC „Подршка интеграцији начела родне равноправности у реформу сектора безбедности на Западном Балкану“ од 25. до 27. новембра 2014. године у Скопљу, Македонија, одржан је редовни, шести по реду састанак представника механизама родне равноправности из министарстава одбране Републике Србије, Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Састанак је отворио министар одбране Македоније др Зоран Јолевски.

На наведеном скупу, учествовала је петочлана делегација представника МО и ВС, на челу са др Јованком Шарановић, директорком Института за стратегијска истраживања СПО, која је и уједно и овлашћено лице за обављање послова саветнице за родну равноправност министра одбране. Поред ње, у раду овог скупа учествовали су и др Биљана Стојковић из Управе за стратегијско планирање СПО, као руководилац Аналитичке групе МО и ВС за анализу спровођења НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015), пп мр Снежана Васић из Управе за кадрове СЉР и чланица поменуте Аналитичке групе МО и ВС, пп Саша Мијић из Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије и потпуковник, МА Станко Лекић из Управе за стратегијско планирање СПО, који је укључен у праћење реализације овог пројекта.

Тема организације поменутог скупа односила се на питања уградње родне равноправности у политике, планове и праксе помeнутих министарстава одбране и то на стратешком ниву, у области запошљавања и задржавања у служби жена, унапређења услова рада, на родно сензитивне едукације и обуке у министарствима одбране и оружаним снагама, као и на планирање активности из области родне равноправности за 2015. годину.

Представници МО и ВС су упешно представили реализоване активности у оквиру овог пројекта у протеклом периоду и посебно апострофирали активности Политичког савета Владе за спровођење НАП, Аналитичке групе, саветнице за родну равноправност министра одбране, „особа од поверења“ и искуства у примени родно одговорног буџетирања и у вођењу родно одговорне евиденције кадрова у МО и ВС. Изложена су значајна постигнућа у родној равноправности кроз пријем девојака и жена на свим нивоима школовања и усавршавања, укључујући и Војну гимназију, као и у повећању заступљености жена у МО и ВС и синдикатима (у оквиру којих је и формиран први Форум жена), затим у реализацији бројних обука запослених из родне равноправности и сл. Изложени су и предлози активности МО и ВС за 2015. годину, који су привукли пажњу и позитивне коментаре осталих земаља у региону, као и UNDP/SEESAC, од којих се очекује активна и партнерска подршка у наредном периоду.

Наведени облик сарадње представља санажан и делатан регионални механизам подршке декларисаним регионалним циљевима сарадње, мира и неговања добросуседских односа, интеграције земаља региона западног Балкана у ЕУ и значајно доприноси регионалној сарадњи у циљу унапређења спровођења Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност на националном нивоу.

 Посета страних војних представника Институту за стратегијска истраживања
19. новембар 2014.
 

Институт за стратегијска истраживања, данас су посетили страни војни представници акредитовани у Републици Србији. Циљ посете је упознавање са историјатом, надлежностима и резултатима рада једине научне институције из области друштвено-хуманистичких наука у систему одбране.


Након поздравне речи, директорка Института др Јованка Шарановић, упознала је госте са организацијом рада Института и најзначајнијим резултатима које је остварио у протеклом периоду, уз посебан осврт на међународну сарадњу на реализацији научно-истраживачких пројеката, и залагање да се те активности још више афирмишу.


Изасланику одбране Краљевине Шведске уручена је захвалница поводом успешне сарадње у претходном периоду.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player