Otvorena međunarodna konferencija „Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane“
13. oktobar 2015.
 

U Domu Vojske Srbije u Beogradu danas je otvorena dvodnevna međunarodna konferencija „Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane–dostignuća i perspektive“ u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja i UNDP/SEESAC organizacije, sa ciljem razmene iskustava u oblasti rodne ravnopravnosti sa stranim zemljama, ali i da se objedine iskustva domaćeg civilnog i vojnog sektora.

Otvarajući konferenciju, direktorka Instituta za strategijska istraživanja Jovanka Šaranović naglasila je da se ove godine obeležava 15 godina od primene Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija–Žene, mir i bezbednost, koja predstavlja kamen temeljac međunarodne brige za rodnu ravnopravnost i prava žena i devojčica u konfliktnim i postkonfliktnim područjima.

– Usvajanjem Nacionalnog akcionog plana Srbija se obavezala da će se posvetiti rodnoj ravnopravnosti, posebno u sektoru bezbednosti, koji je oduvek slovio za tipično muški, rekla je Šaranovićka ističući da danas Ministarastvo odbrane i Vojska Srbije predstavljaju lidere u institucionalizaciji i primeni aktivnih mera za uspostavljanje i unapređenje rodne ravnopravnosti i položaja žena u sektoru bezbednosti. Ona je, takođe, podsetila da je Ministarstvo odbrane među prvima ustanovilo Analitičku grupu, imenovalo rodnu savetnicu ministra odbrane i aktiviralo mehanizam „osobe od poverenja“.

Ona je naglasila da su danas ženama i devojkama u vojsci dostupni svi nivoi školovanja, usavršavanja i obuke, potkrepivši to činjenicama da sada devojke čine 20 procenata kadeta na Vojnoj akademiji, kao i da se od prošle godine u Vojnoj gimnaziji školuju i devojčice.

Na otvaranju konferencije govorila je i poverenica za zaštitu ravnopravnostu Brankica Janković, koja je istakla da Srbija beleži veliki napredak na tom polju, naročito u sektoru bezbednosti koji se donedavno smatrao striktno muškom sredinom.

– U praksi se pokazalo da je adekvatno obrazovanje najbolji put za dostizanje svih ciljeva, među kojima je i Ustavom i zakonima garantovana rodna ravnopravnost. Naime, pre mesec dana imali smo priliku da se uverimo u to, kada su, prvi put u vojnom školstvu, tri najbolja kadeta na Vojnoj kademiji bile kadetkinje, rekla je poverenica čestitajući Ministarstvu odbrne „što su svima pokazali kako izgleda nepristrasno ocenjivanje“. Ona je istakla da je Srbija time pokazala da može da, uprkos teškoćama sa kojima se suočava, bude zemlja ravnopravnih građanki i građana.

Prema njenim rečima, u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije poslednjih godina preduzimaju se značajane mere kako bi se otklonile barijere za veće učešće žena u sektoru bezbednosti, o čemu najbolje svedoči njihova veća procentualna zastupljenost i proširivanje područja njihovog radnog angažovanja. Jankovićeva je saradnju sa Ministarstvom odbrane ocenila kao izuzetno dobru, naglasivši da je do sada Ministarstvu odbrane upućeno sedam preporuka koje su u potpunosti implementirane.

Među govornicama na otvaranju bila je i stalna koordinatorika UN i stalna predstavnica Programa UN za razvoj Irena Vojačkova-Solorano koja je istakla da SEESAC organizacija i program UN za razvoj imaju dugu saradnju sa oružanim snagama mnogih zemalja, među kojima je i Srbija, koja beleži evidentan napredak u oblasti rodne ravnopravnosti.

–Ove godine, generalno gledano Ujedinjene nacije su na prekretnici i za nas će od sledeće godine mnogo toga biti drugačije, jer smo za naredni period pripremili vrlo ambiciozan održivi razvoj i ciljeve za sve članice, rekla je Solorano ističući da su konferencije ključne u promociji željenih ciljeva. Ona je naglasila da su devojke koje su se usudile da među prvima uđu u sistem bezbednosti i probiju led hrabre i ambiciozne i izrazila uverenje da će i u budućnosti biti takvih žena. Ona je podsetila da se promene u društvu dešavaju brzo i da je neophodno održati korak s njima, a to podrazumeva i veću zastupljenost žena u sistemu bezbednosti.

Ovogodišnja međunarodna konferencija okupila je više od 40 učesnika i eksperata iz sistema bezbednosti, sa domaćih i stranih univerziteta i iz međunarodnih organizacija. Osim njih, dvodnevno predavanje osmišljeno kroz šest različitih panela, pratiće i strani vojni predstavnici kao i pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Reč je o trećoj po redu konferenciji posvećenoj rodnom aspektu u sistemu odbrane koju Institut za strategijska istraživanja u saradnji sa strateškim partnerima. Prva, „Žene u vojsci“ organizovana je u saradnji sa misijom OEBS u Republici Srbiji 2006, a kao njen konkretan benefit sledeće godine su prvi put upisane i devojke na Vojnu akademuju. Druga, „žene u sektoru bezbednosti–regionalana perspektiva“ održana je uz finansijsku podršku MO Kraljevine Norveške 2010, nakon čega je u Srbiji počela implementacija prvog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost. Nakon ove, treće po redu konferencije na kojoj će se prezentovati dostignuća i perspektive, na red dolazi evaluacija, revizija sadašnjeg NAP-a i definisanje konkretnih koraka za budućnost.Promocija Zbornika dokumenata „Informbiro i Jugoslovenska (narodna) armija“
30. septembar 2015.
 

U Domu Vojske Srbije 30. septembra 2015. održana je promocija Zbornika dokumenata 'Informbiro i Jugoslovenska (narodna) armija'. Autori zbornika dokumenata, čiji je izdavač Javno preduzeće 'Službeni glasnik', su Milan Terzić, Mihajlo Basara i Dmitar Tasić. Na promociji su o sadržini i značaju dela govorili prof. dr Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU, prof dr Milan Ristović, Gordana Milosavljević Stojanović, urednik kao i autori: dr Milan Terzić i dr Mihajlo Basara.

U knjizi Informbiro i JNA sabrano je 156 originalnih dokumenata kojima predhodi dragocen studijski uvod u kome autori ukazuju na ključne tačke jugoslovenskog sukoba sa zemljama IB i podrobnije predstavljaju značaj dokumenata olakšavajući time njihovo praćenje.

 Poseta delegacije Vojnog centra za strategijske studije Ministarstva odbrane Italije Institutu za strategijska istraživanja
03. septembar 2015.
 

Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje, delegacija Vojnog centra za strategijske studije Ministarstva odbrane Republike Italije bila je u poseti Institutu za strategijska istraživanja od 02. do 04. septembra 2015. godine. Italijansku delegaciju je predvodio general-major Nikola Đelao (Nicola Gelao), direktor Vojnog centra za strategijske studije, a u aktivnostima je učestvovao i izaslanik odbrane Republike Italije u Beogradu pukovnik Paolo Papalardo (Paolo Pappalardo). Cilj posete bio je sagledavanje dostignuća i bliskost istraživačkog interesa, kao i mogućnosti za uspostavljanje naučno-istraživačke saradnje.

Postignuta je saglasnost da postoji obostrani interes za uspostavljanje saradnje na bilateralnom planu. Pokrenuta je procedura za usaglašavanje tehničkog sporazuma o saradnji Vojnog centra za strategijske studije i Instituta za strategijska istraživanja. Kao najvažnije oblasti saradnje istaknute su: učešće u naučnoistraživačkim projektima, organizacija naučnih i stručnih skupova, organizacija studijskih poseta, objavljivanje i razmena naučno-istraživačkih publikacija kao i podsticanje drugih vidova saradnje od interesa za obe institucije.

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player