Sastanak predstavnika Odseka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Instituta za strategijska istraživanja
26. juni 2015.
 

Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje, delegacija Vojnog centra za strategijske studije Ministarstva odbrane Republike Italije bila je u poseti Institutu za strategijska istraživanja od 02. do 04. septembra 2015. godine. Italijansku delegaciju je predvodio general-major Nikola Đelao (Nicola Gelao), direktor Vojnog centra za strategijske studije, a u aktivnostima je učestvovao i izaslanik odbrane Republike Italije u Beogradu pukovnik Paolo Papalardo (Paolo Pappalardo). Cilj posete bio je sagledavanje dostignuća i bliskost istraživačkog interesa, kao i mogućnosti za uspostavljanje naučno-istraživačke saradnje.

Postignuta je saglasnost da postoji obostrani interes za uspostavljanje saradnje na bilateralnom planu. Pokrenuta je procedura za usaglašavanje tehničkog sporazuma o saradnji Vojnog centra za strategijske studije i Instituta za strategijska istraživanja. Kao najvažnije oblasti saradnje istaknute su: učešće u naučnoistraživačkim projektima, organizacija naučnih i stručnih skupova, organizacija studijskih poseta, objavljivanje i razmena naučno-istraživačkih publikacija kao i podsticanje drugih vidova saradnje od interesa za obe institucije.

 Poseta Nordijskom centru za rod u vojnim operacijama i učešće na trećem regionalnom sastanku instruktora/ki za rodnu ravnopravnost u MO i OS zemalja Zapadnog Balkana
23. juni 2015.
 

Devet instruktora/ki za rodnu ravnopravnost u MO i VS – članova/ica Regionalne mreže instruktora/ki u MO i OS na Zapadnom Balkanu, u organizaciji Kancelarije UNDP/SEESAC, realizovalo je studijsku posetu Nordijskom centru za rod u vojnim operacijama (NCGM), u K. Švedskoj (Stokholm), u periodu od 22. do 24. juna 2015. godine. Za vreme ove posete održan je i treći regionalni sastanak instruktora/ki za rodnu ravnopravnost. Aktivnost je realizovana u okviru projekta: Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu, koji zajednički implementiraju UNDP/SEESAC i ministarstva odbrane i oružane snage Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Koordinatori/ke instruktora/ki iznosili su podatke o broju sprovedenih obuka, ciljnim grupama, temama i seminarima, o načinu razvoja kurikuluma, izazovima u organizaciji i sprovođenju obuka, o sistemima podrške, najčešće postavljenim pitanjima, konkretnim i direktnim rezultatima sprovednih obuka, celokupnom postignuću i efektima regionalne mreže.

Vojni službenik mr Tatjana Višacki, iz Instituta za strategijska istraživanja, prezentovala je rad instruktora/ki iz MO i VS, ističući podatak da u MO i VS ima 15 instruktora/ki za rodnu ravnopravnost koji su u periodu od januara 2015. godine održali predavanja, u okviru seminara ili kao pojedinačne lekcije, za 749 pripadnika/ca sistema odbrane. Istaknuto je da je potreba za implementacijom rodne perspektive u programe edukacija i obuka prepoznata i definisana Nacionalnim akcionim planom za implementaciju Rezolucije 1325 SB UN u R. Srbiji i da je sadržana u direktivama i instrukcijama za obuku. Objašnjen je način na koji instruktori/ke implementiraju rodnu perspektivu, ne samo kroz obuke koje realizuju već i kroz svoje svakodnevne zadatke.

Predstavljanjem realizovanih aktivnosti kao i učešćem i planiranjem zajedničkih aktivnosti instruktora/ki za rodnu ravnopravnost u MO i OS zemalja Zapadnog Balkana, na jedinstven način, doprinosi se jačanju ove regionalne saradnje.

 Prezentovanje naučno-istraživačke i izdavačke delatnosti ISI povodom dodele godišnjih nagrada za najbolje naučne radove u sistemu odbrane, 8. jun 2015. godine
08. juni 2015.
 

I ove, kao i prethodnih nekoliko godina, u cilju afirmacije naučnoistraživačkog rada i stimulisanja naučnih radnika u sistemu odbrane, Ministarstvo odbrane je nagradilo najbolji naučnoistraživački projekat, doktorsku disertaciju, kao i najbolji članak u vojnostručnom časopisu „Vojno delo“, za 2014. godinu. Tim povodom, na svečanosti u Domu vojske, pohvalnice nagrađenima uručio je ministar odbrane, Bratislav Gašić.

Ovom prilikom, održana je izložba posvećena prezentaciji rezultata rada naučno-istraživačkih ustanova koje se nalaze u sistemu odbrane. Na štandu Instituta za strategijska istraživanja posetioci su mogli da se upoznaju sa naučno-istraživačkim aktivnostima Instituta, naučno–izdavačkom delatnošću i projektima koje je Institut sam, ili u saradnji sa drugim institucijama iz zemlje i inostranstva realizovao.

Štand su obišli zamenik načelnika Generalštaba, general-potpukovnik Jovica Draganić, načelnik Uprave za organizaciju, general-major Slađan Đorđević i brigadni general Slobodan Joksimović, načelnik Uprave za strategijsko planiranje, koje je direktorka Instituta, dr Jovanka Šaranović ukratko upoznala sa rezultatima rada pripadnika Instituta u prethodnom periodu.

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player