Naučni skup „Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi“
19. oktobar 2016.
 

U Domu Garde na Topčideru održan je naučni skup „Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi“, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane, Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Hans Zajdel fondacije kancelarije za Srbiju i Crnu Goru.

Otvarajući skup, v.d. pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Miloš Janković istakao je da je reč o izuzetnoj prilici da naučna i stručna javnost iznese svoje poglede o pitanju vojne neutralnosti u kontekstu međunarodnog prava, ali i izazove i rizike pred kojima se Srbija nalazi, kao i ograničenja i potencijale koncepta vojne neutralnosti za koji se naša država opredelila.

Ovo je ujedno i prilika da se sagledaju i iskustva drugih država i na osnovu njih izvuku određene pouke i preporuke za našu državu i sistem odbrane – naglasio je pomoćnik ministra Janković dodajući da smo svi svesni da živimo u vremenu nestabilnosti punom bezbednosnih rizika i realnih pretnji.

Učesnicima skupa, na otvaranju su se obratili i direktorka Instituta za strategijska istraživanja dr Jovanka Šaranović, direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu prof. dr Branislav Đorđević, kao i direktor Hans Zajdel fondacije kancelarije za Srbiju i Crnu Goru Luc Kober.

Direktorka Instituta za strategijska istraživanja dr Jovanka Šaranović je u svom obraćanju posebno istakla je da će Institut za strategijska istraživanja, kao jedina naučnoistraživačka ustanova iz oblasti društveno-humanističkih nauka u sistemu odbrane, nastaviti angažovanje na izučavanju ove naročito važne teme, kako za sistem odbrane, tako i za širi bezbednosni kontekst, nastojeći da rezultatima svojih istraživanja  u punoj meri afirmiše moć znanja u odnosu prema ovom, veoma osetljivom pitanju.

Učesnici naučnog skupa, među kojima je bilo predstavnika Ministarstva odbrane, državnih institucija i akademske zajednice, svoje diskusije i referate izlagali su kroz tri panela, koji su se odnosili na perspektive politike neutralnosti, moguće domete i ograničenja politike vojne neutralnosti, kao i razmatranja da li politika vojne neutralnosti Srbije doprinosi bezbednosti regiona i Evrope. U završnom delu je upućen poziv da se kroz nekoliko godina ponovo organizuje naučni skup sa istom tematikom, kako bi se videla dinamika  i dometi politike vojne neutralnosti Srbije, u odnosu na današnju poziciju.


 Naučna konferencija o dobrovoljcima u Velikom ratu
18. oktobar 2016.
 

 U sklopu obeležavanja stogodišnjice Velikog rata, u Domu Vojske Srbije otvorena je trodnevna Međunarodna naučna konferencija „Dobrovoljci u Velikom ratu 1914 – 1918.“ koju su organizovali Institut za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane, Istorijski institut iz Beograda i Matica srpska iz Novog Sada.

Skup, koji je pod jednim krovom okupio više od 30 vojnih i civilnih istoričara iz Srbije i inostranstva, otvorio je načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. On je istakao značaj naučnih konferencija na kojima se hladne glave, uz uvažavanje istorijskih činjenica, rezultati istraživanja, pa i oprečni stavovi naučnika iz različitih zemalja razreše, ili bar osvetle neka sporna pitanja i manje poznati događaji iz često opterećujućeg nasleđa.

Sigurno je da dobrovoljci kao fenomen Prvog svetskog rata nisu dovoljno istraživani, iako se radi o nekoliko stotina hiljada ljudi koji su učestvovali u ratu s obe strane fronta. Dobrovoljački pokret je bio jedan od najznačajnijih izvora popune srpske vojske borcima koji nisu bili građani Srbije i koji su, vođeni različitim verskim, ideološkim, patriotskim i drugim motivima, stupali u redove vojske koja se na Solunskom frontu borila za slobodu, rekao je general Diković.

Načelnik Generalštaba je istakao da koliko je dobrovoljaštvo bilo rasprostranjeno, naročito među Srbima u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim delovima Austrougarske naseljenim srpskim življem, svedoči i podatak da je novostvorena Kraljevina SHS posle rata izdala više od 40 hiljada uverenja o dobrovoljnom učešću u Prvom svetskom ratu licima koja su se borila u redovima srpske i crnogorske vojske.

Učesnicima Konferencije obratili su se i predstavnici organizatora: dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja, dr Srđan Rudić, direktor Istorijskog instituta iz Beograda i prof. dr Branko Bešlin, potpredsednik Matice srpske. Prema njihovim rečima, cilj Konferencije je da, na osnovu najnovijih istraživanja, osvetli manje poznate događaje iz oblasti dobrovoljačkog pokreta u Prvom svetskom ratu, kako na strani Antante, tako i Centralnih sila, te njihov status nakon rata. Tematski su zastupljeni srpski, italijanski, čehoslovački i poljski dobrovoljački pokret, dobrovoljci različitih nacionalnosti u ruskoj Carskoj armiji, kao i austrijski, nemački, mađarski i bugarski dobrovoljci i kultura sećanja na njih.Održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
30. septembar 2016.
 

U Domu Garde na Topčideru danas je održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“ u organizaciji Škole nacionalne odbrane i Instituta za strategijska istraživanja, sa ciljem sagledavanja i procene dugoročnih strategijskih trendova i pojava na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Naučnom skupu prisustvovali su ministar odbrane Zoran Đorđević, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, državnih institucija, dekan Novosadskog univerziteta, profesori Beogradskog univerziteta, predstavnici naučnih instituta i drugi članovi akademske zajednice iz zemlje i inostranstva.

Otvarajući naučni skup, ministar Đorđević je istakao da je ovo okupljanje izuzetna prilika da naučna i stručna javnost iznese rezultate istraživanja i svoje poglede o brojnim temama i značajnim izazovima sa kojima se danas suočava savremeni svet, a koji imaju značajan uticaj na Republiku Srbiju stavljajući je na ozbiljna iskušenja.

Govoreći o značaju naučnog skupa, konstatovao je da on treba da ponudi odgovore na značajna pitanja strategijske i geopolitičke realnosti Republike Srbije, a naučna zasnovanost zaključaka sa skupa izvesno će dati doprinos pouzdanijem procesu donošenja odluka u sistemu odbrane.

Kako je istakao načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik vanr. prof. dr Miroslav Talijan, inicijativa za organizovanje naučnog skupa, potekla je neposredno nakon obeležavanja šest decenija postojanja i rada Škole nacionalne odbrane Vojne akademije. Ideju o pripremi, održavanju i zajedničkom nastupu na naučnom skupu, prihvatio je Institut za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i aktivnost je uvrštena u Plan naučnoistraživačke delatnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za 2016. godinu.

Prema rečima direktorke Instituta za strategijska istraživanja vanr. prof. dr Jovanke Šaranović, skup je prilika da kompetentni stručnjaci iz pomenutih oblasti iznesu svoje poglede na brojne i kompleksne izazove sa kojima se suočava svet na početku 21. veka, a koji svojom protivurečnom dinamikom ispoljavaju značajan uticaj na Srbiju ugrožavajući mogućnost pune zaštite i dalje afirmacije njenih nacionalnih vrednosti i interesa. Razumevanje globalnih i regionalnih procesa je samo nužan uslov za realizaciju nacionalnih interesa u savremenom svetu. Nesumnjivo je da će Republika Srbija svoje potencijale valjano iskoristiti samo ukoliko racionalno definiše strategijske smernice sveukupnog razvoja društva i uspostavi sistem vrednosti koji afirmiše realizaciju navedenih ciljeva koji će važiti za sve društvene subjekte, od političkih struktura, nauke, medija, pa i samih građana. U nastavku izlaganja profesorka Šaranović je ukazala na značajnu ulogu Instituta za strategijska istraživanja, kao vojne naučno-istraživačke ustanove, u rešavanju prethodno navedenih izazova. Ne manje značajno je i nastojanje Instituta, da kroz organizovanje naučnih skupova, kao što je to današnji skup, inicira angažovanje šire naučne javnosti u traganju za odgovorima koje nameće kompleksni karakter procesa u međunarodnoj zajednici, posebno regionu, kao i brojne specifičnosti geopolitičke pozicioniranosti Republike Srbije. Upravo iz tih razloga, istakla je na kraju svog uvodnog izlaganja, želja Instituta za strategijska istraživanja i Škole nacionalne odbrane jeste da današnji naučni skup preraste u tradicionalno okupljanje naučne i stručne javnosti koji će nastaviti da se bave najznačajnijim pitanjima bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Republike Srbije i srpskog naroda u budućnosti.

Tokom skupa, u okviru rada tematskih sekcija, prezentovano je 48 radova u kojima je 72 autora izložilo rezultate svojih istraživanja teorije i prakse. Radovi su objavljeni u zborniku radova „ISIKS -2016“ i oni jasno i celovito daju pregled bezbednosnih rizika i pretnji i drugih aktuelnih bezbednosnih problema, kao i njihovu refleksiju i uticaj na nacionalnu bezbednost.

U zaključnim napomenama pukovnik Talijan je istakao da će današnji naučni skup, na osnovu respektabilnih rezultata publikovanih radova autora, doprineti daljem jačanju naučno-nastavnih osnova strategije i pružiti saznanja državnim i društvenim institucijama i organizacijama neophodnih za uspešniju reakciju na savremene oblike ugrožavanja bezbednosti.

Iznoseći zaključke sa naučnog skupa, profesorka Šaranović je istakla da je zajednički imenitelj iznetih stavova autora snažno naglašena potreba za znanjem i na njemu zasnovane strategijske misli koja mora da ima posebno značajno mesto u definisanju odgovora Republike Srbije na zaštiti vitalnih nacionalnih vrednosti u uslovima brojnih nepoznanica koje nameće dinamika i nepredvidiv smer procesa u savremenoj realnosti. Predlog naučnog utemeljenja nacionalne strategije kao krovnog strateškog dokumenta, koji se mogao čuti na konferenciji, svakako je jedan od zaključaka ovog skupa, istakla je profesorka Šaranović. Na kraju, zahvalila se predstavnicima Škole nacionalne odbrane na odličnoj saradnji uz naglašavanje zajedničke ambicije da naučni skup preraste u tradicionalnu aktivnost i okupi, već sledeće godine, ne samo naučnike iz zemlje već i iz sveta.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player