Radna poseta Vojnom centru za strategijska istraživanja u Rimu
22. septembar 2016.
 

Direktorka Instituta za strategijska istraživanja dr Jovanka Šaranović i načelnik Odeljenja za strategijske analize i bezbednosne integracije Instituta dr Stanislav Stojanović boravili su u periodu od 20. do 22. septembra 2016. godine u uzvratnoj radnoj poseti Vojnom centru za strategijska istraživanja Centra za visoke studije odbrane u Rimu. Domaćin našoj delegaciji bio je direktor Vojnog centra kontraadmiral Mario Karuzo sa saradnicima.

Tokom posete domaćini su prezentovali organizaciju, misije i zadatke, kao i obrazovne i naučno-istraživačke kapacitete Centra za visoke studije odbrane, čiji je sastavni deo Vojni centar za strategijske studije. Izložene su specifičnosti naučno-istraživačkog rada Vojnog centra za strategijske studije, njegovi najznačajniji rezultati,  kao i  moguće forme i modaliteti saradnje sa našim Institutom. Takođe, sa italijanske strane istaknuta je snažna zainteresovanost za saradnju i sa ostalim obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama kako u Ministarstvu odbrane tako i u čitavoj Republici Srbiji.

Direktorka Instituta dr Jovanka Šaranović  prezentovala je domaćinima  organizaciju, misiju, ciljeve, zadatke i dostignuća Instituta za strategijska istraživanja, naglasivši, takođe, punu zainteresovanost za naučno-istraživačkom saradnjom sa  Vojnim centrom za strategijske studije. Predložila je konkretne naučno-istraživačke aktivnosti koje bi zajedno realizovali istraživači Instituta za strategijska istraživanja i Vojnog Centra za strategijske studije.

Tokom razgovora usaglašen je tekst Sporazuma o saradnji i dogovoreno njegovo potpisivanje po ubrzanoj proceduri. Obostrano je iskazana spremnost da se što pre započne sa realizacijom sadržaja koji su definisani ugovorom.OBAVEŠTENJE – UVID JAVNOSTI
27. april 2016.
 Obaveštavamo vas da su Izveštaji o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik za sledeće kandidate:

1. vanr. prof. Stanislava Stojanovića,

2. potpukovnika doc. dr Dejana Vuletića i

3. dr Anitu Đorđević,

stavljeni na uvid javnosti i da su izloženi u biblioteci Instituta za strategijska istraživanja, ul. Neznanog junaka 38, 11000 Beograd, gde se mogu pogledati svakim radnim danom u periodu od 27.04. do 27.05.2016. godine, od 07.30 do 15.30 časova.


 Stručni skup o «Naučenim lekcijama» u Institutu za strategijska istraživanja
14. april 2016.
 

U Institutu za  strategijska istraživanja, dana 14.04.2016. godine, održan je stručni skup o «Naučenim lekcijama». Predavač na ovu temu bio je major Gernot Šruter iz Združenog NATO centra za naučene lekcije. Skupu su prisustvovali predstavnici organizacijskih celina MO i GŠ VS koji su prepoznali interes da se upoznaju sa problematikom iz navedene oblasti.

Direktorka dr Jovanka Šaranović je u uvodnom obraćanju ukazala na značaj koncepta naučenih lekcija kao važnog instrumenta za unapređenje sposobnosti Vojske Srbije i izrazila zadovoljstvo da pripadnici MO i GŠ VS imaju priliku da od predstavnika Združenog NATO centra za naučene lekcije direktno čuju više o značaju ovog koncepta.

Predavač, major Gernot Šruter je prezentovao značaj ovog pristupa i kao posebno važan segment istakao analizu kao ključni segment koncepta.

Na kraju je istaknuta potreba dalje saradnje sa Centrom, pri čemu je apostrofirana potreba da u ovaj proces intenzivnije bude uključena Uprava za obuku i doktrinu (J-7) GŠ VS.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player