Učešće direktorke Instituta za strategijska istraživanja dr Jovanke Šaranović na konferenciji „Žensko liderstvo“ u Somboru
19. februar 2016.
 


U velikoj sali Skupštine grada Sombora 19.02.2016.godine održana je konferencija „Žensko liderstvo“ u organizaciji Komisije za ravnopravnost polova i Ženske odborničke mreže Skupštine grada Sombora. Konferenciju je otvorio gradonačelnik grada Sombora Saša Todorović. U radu konferencije, pored predstavnika Ministarstva odbrane, učestvovali su predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade RS, Stalne konferencije gradova i opština, Policijske uprave Sombora, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, Evropskog pokreta u Srbiji, Beogradskog fonda za političku izuzetnost, UNDP, Instituta društvenih nauka. O ženama liderkama u sistemu odbrane govorila je dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja i rodna savetnica ministra odbrane.

U svom obraćanju, dr Šaranović, je ukazala na značaj upravljanja ljudskim resursima u sistemu odbrane i da je cilj kadrovske politike „prava osoba na pravom mestu“. Ključni faktori/orjentiri na putu traženja „prave osobe“su preferencije žena, lični kapaciteti, profesionalna kompetentnost i  potrebe sistema. Ukoliko su ova četiri faktora usklađena  govorimo o efikasnom sistemu, sa jedne strane i zadovoljstvu postignućem u službi, sa druge strane. Cilj MO i VS je, po mišljenju dr Šaranović,  privući vrhunske kandidate, bez obzira na pol, poštovati kriterijume selekcije, edukacijom i obukom pružiti vrhunsko obrazovanje, podsticati izuzetnost, kapacitet za kritičku analizu.  Jednom rečju stvarati oficire za 21 vek, oficire koji se nose sa modernim vremenom a moderno vreme donosi i rodnu perspektivu Liderstvo je ključno u svim profesijama a u vojnoj  posebno, završila je svoje obraćanje dr Šaranović.

Posle konferencijskog dela rad se nastavio po radionicama na tri različite teme: Žene na selu,  Žene i mediji, O Balansu  između privaatnog i poslovnog života.

Konferencija je bila dobro organizovana i posećena, sa učešćem kvalitetnih izlagača i interesom za temu koji su iskazali prisutni.  

 


 Obeležen dan Instituta za strategijska istraživanja
05. februar 2016.
 

Dana 5. februara 2016. godine, u prostorijama Instituta za strategijska istraživanja, svečano je obeležen dan Instituta. Svečanosti je prisustvovao zamenik načelnika Generalštaba general potpukovnik Jovica Draganić sa članovima kolegijuma NGŠ, zastupnik pomoćnika ministra za politiku odbrane, general-major Slađan Đorđević sa kolegijumom pomoćnika ministra za politiku odbrane, kao i veliki broj kolega, prijatelja i predstavnika akademske javnosti Republike Srbije.


Svečanost je otvorila direktorka Instituta za strategijska istraživanja, dr Jovanka Šaranović, koja je u svom obraćanju istakla najznačajnije rezultate Instituta u prethodnoj godini i najavila najvažnije aktivnosti u 2016. godini. Kada je reč postignutim rezultatima u prethodnom periodu, dr Šarnović posebno je ukazala na značaj akreditacije Instituta, naglasivši da je time Institut postao punopravni član naučne zajednice Republike Srbije, a sistem odbrane dobio verifikovane kapacitete za razvoj naučne delatnosti. Isto tako, tim činom Institut je stvorio preduslove za značajnije produbljivanje saradnje sa drugim naučnoistraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu.


Kada je reč o rezultatima naučnoistraživačkog rada, dr Šaranović je naglasila da je Institut u prethodnom periodu realizovao nekoliko važnih projekata čiji su rezultati bili od značaja u sagledavanju savremenih geopolitičkih procesa i njihovog uticaja na bezbednost Republike Srbije, kao i definisanju potrebnih sposbnosti sistema odbrane u zaštiti vitalnih nacionalnih interesa. Izdvojila je projekat Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja RS Evropskoj uniji, Strategijsko-bezbednosno trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine, Zainteresovanost za službu u aktivnoj rezervi, Rodni aspekt u vojnoj profesiji, kao i Istorija srpske i jugoslovenske vojske u 19 i 20. veku. Istovremeno, ona je podsetila da je Institut bio organizator i suorganizator dve velike međunarodne naučne konferencije- Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane –dometi i perspektive i Ratna 2015.


Takođe, dr Šaranović je istakla da je Institut tokom 2015. godine publikovao više studija i monografija, kao i veliki broj tekstova u međunarodnim i domaćim časopisima čiji su autori predstavnici Instituta. U 2015. godini između ostalih, publikovana je Studija Strategijsko-bezbednosno trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Prvi svetski rat-Srbija, Balkan i velike sile, kao i knjiga Ekstremizam pod okriljem religije čiji je autor mj dr Milovan Subotić.Govoreći o kadrovima u Instituta, ona je posebno naglasila potrebu kontinuiranog rada na jačanju naučno-istraživačkih kompetencija Instituta, kao neophodnost za značajnijim unapređenjem materijalnih uslova za bavljenjem naučno-istraživačkim radom.


Kada je reč o zadacima u 2016. godini, dr Šaranović je istakla spremnost Instituta da dalje unapređuje naučnu podršku specifičnim potrebama sistema odbrane, kao i nastavak rada na započetim projektima, kao što su Asimetrične forme ugrožavanja bezbednosti, Hibridno ratovanje, Zainteresovanost za službu u aktivnoj rezervi. Posebno je naglasila opredeljenje Instituta da se značajnije uključuje u projekte i druge aktivnosti akademske zajednice u Republici Srbiji, kao i unapređenje naučno-istraživačkih sposobnosti Instituta da participira u projektima sličnih naučnoistraživačkih institucija u inostranstvu


Plaketu Vojske Srbije povodom obeležavanja jubileja 140. godina rada Instituta diretorki Šaranović, u ime načelnika Generalštaba, uručio je general-potpukovnik Jovica Draganić. Tom prilokom general Draganić istakao je značaj Instituta i institucija čije tradicije on nastavlja u istoriji srpskog naroda i njegove vojske. Posebno je naglasio značaj delovanja Instituta sa stanovišta potreba za naučno utemeljenim saznanjima o savremenim bezbednosnim izazovima Republike Srbije u očuvanju njenih vitalnih nacionalnih interesa.


Na kraju svečanosti najzaslužnijim predstavnicima Instituta uručena su priznanja. Svečanost je završena kraćim umetničkim programom.

 Promocija knjige majora dr Milovana Subotića „Ekstremizam pod okriljem religije“
02. februar 2016.
 

Medija centar „Odbrana“ i Institut za strategijska istraživanja, dana 29. januara 2016. godine, na izuzetno posećenoj manifestaciji u Atrijumu Doma Vojske Srbije, predstavili su knjigu „Ekstremizam pod okriljem religije“ majora dr Milovana Subotića. O knjizi su govorili prof. dr Dragan Simeunović, prof. dr Stanislav Stojanović, pukovnik dr Katarina Štrbac, urednica knjige mr Snežana Đokić i autor.

Profesor Simeunović je naglasio da je do sada trebalo da bude objavljeno mnogo sličnih knjiga, ali da na žalost nije tako. „Ovakve knjige su dragoceni svedoci jednog doba i kvalitetni uxbenici za vreme koje dolazi“, istakao je profesor Simeunović.

Prema rečima profesora Stojanovića, autor je obradio fenomen ekstremizma „koji dobija alarmantne razmere i ima razarajuće posledice po bezbednost“, a pukovnik dr Štrbac je istakla da je autor „zaronio u dubinu problema ekstremizma“ te preporučila knjigu široj čitalačkoj publici.

U svom obraćanju mj dr Milovan Subotić je istakao nekoliko najbitnijih pitanja i dilema koje su u vezi sa ovim izdanjem i rekao da je autoru uvek nezahvalno govoriti o svojoj knjizi, te da ona treba sama za sebe da govori čitaocima.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player