Promovisana studija „Strategijsko - bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine“
18. januar 2016.
 

U Atrijumu Doma Vojske Srbije, dana 18. januara 2016. godine, održana je promocija studije „Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine“ grupe autora Instituta za strategijska istraživanja. Na promociji su govorili direktorka Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane dr Jovanka Šaranović, general u penziji prof. dr Božidar Forca, naučna saradnica dr Jasminka Simić, saradnik Instituta za strategijska istraživanja prof. dr Stanislav Stojanović i urednica dela Snežana Đokić.

Studija je deo projekta koji nastoji da anticipira glavne pravce razvoja koji će obeležiti blisku budućnost regiona do 2020. godine, a koji će imati snažan uticaj na definisanje nacionalnih politika država u regionu. Uticaj Evropske unije kao glavnog faktora integrisanja država u regionu, sve veći značaj koji energenti imaju na odnose i političke orijentacije država u regionu, na interese i delovanja značajnih evropskih država, pre svega Nemačke i Turske u ovom delu Evrope, te uticaj potencijalnog helensko-izraelskog saveza na procese koji će znatno odrediti okvire stabilnosti i bezbednosti na prostoru Jugoistočne Evrope – glavna su pitanja kojima se ova studija bavi.

Pored brojnih gostiju kako iz sistema odbrane, tako i iz akademske zajednice, promociji su prisustvovali načelnik Uprave za organizaciju i Zastupnik pomoćnika ministra za politiku odbrane, general major Slađan Đorđević i načelnik Uprave za strategijsko planiranje, brigadni general Slobodan Joksimović.

 Odbrana doktorske disertacije istraživača mr Anite Đorđević
16. decembar 2015.
 

Dana 16.12.2015. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, istraživač mr Anita Đorđević odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Porodični kontekst, autoritarnost i uspešnost u vojnoj profesiji“, čime je stekla akademski naziv doktor psiholoških nauka.Promocija monografije grupe autora „Savremeni terorizam“
08. decembar 2015.
 

U izdanju Instituta za međuanarodnu politiku i privredu i JP „Službeni glasnik“ objavljena je monografija „Savremeni terorizam“. Monografija je urađena od strane grupe autora, među kojima je i potpukovnik doc. dr Dejan Vuletić iz Instituta za strategijska istraživanja (podpoglavlje: „Sajber terorizam“). Promocija je održana u prostorijama Instituta za međunarodnu politiku i privredu, 8. decembra, povodom proslave 68. godišnjice Instituta.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player