vojvoda Petar BojovićRođen je 4. jula 1858. u Miševićima kod Nove Varoši.
U balkanskim ratovima bio je načelnik Štaba 1. armije i komandant Primorskog kora. U ratu 1914-1918 bio je komandant 1. armije, trupa Novih oblasti i načelnik Štaba Vrhovne komande. Učestvovao je u Cerskoj bici, gde je bio i ranjen. U decembru 1915. nasledio je vojvodu Radomira Putnika na položaju načelnika Štaba Vrhovne komande, do juna 1918. kada je ponovo primio dužnost komandanta 1. armije. Posle Prvog svetskog rata bio je komandant 1. armijske oblasti (1919-1921) i načelnik Glavnog đeneralštaba vojske Kraljevine SHS (1921). Zbog odbijanja položaja ministra vojnog, razrešen je dužnosti i stavljen na raspolaganje. 1941. godine, u 83. godini života, postavljen je za pomoćnika vrhovnog komandanta Jugoslovenske vojske, maloletnog Petra II Karađorđrvića.
Pored više članaka u „Ratniku“ objavio je i sledeća dela: Metoda za rešavanje taktičkih zadataka u granicama sdruženih odreda, 1902; Šta imamo i možemo da očekujemo od egzecirnih pravila uopšte, a šta od pešadijskih posebice, 1903; Uput za obuku regruta u Ratnoj službi, 1904 i Vaspitanje vojnika, 1904.
Umro je 19. januara 1945. u Beogradu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player