Журнал за безбедносне студије

Институт за стратегијска истраживања излази пред јавност са првим бројем Журнала за безбедносне студије. Часопис је покренут као део пројекта за унапређење истраживачких могућности Института за стратегијска истраживања који је подржан донацијом Министарства одбране Краљевине Норвешке. Институт има десетак младих истраживача који су завршили Војну академију родовских или техничких усмерења, Факултет политичких наука или Филозофски факултет (психологија и историја). Неки међу њима су докторанти, један део је на магистарским постдипломским студијама. Њихове магистарске и докторске теме припадају војнополитичким и безбедносним истраживачким областима и тиме су у функцији унапређења и проширивања знања о сектору безбедности и његовом општем значају за реформу и демократску транзицију српског друштва. До сада су ови млади истраживачи своје радове објављивали у стручним часописима у земљи или у делу војне периодике и публицистике. Радећи на пројектима Института њима се указује шанса, а то је и њихова обавеза, да своје резултате објављују и одмеравају са истраживачким налазима младих истраживача у овој области у земљи и иностранству. Намера издавача Журнала јесте да омогућимо младим ауторима из Института да своје анализе ставе под критичку лупу стручне и лаичке јавности. Такође, имајући у виду да велики број младих официра, односно војних службеника Министарства одбране и Војске Србије похађа постдипломске специјалистичке, магистарске или докторске студије из области безбедности, интернет странице нашег часописа отворене су и за њих. Они се тиме кандидују као могући сарадници и будући истраживачи Института. Надамо се да ћемо у будућности међу сарадницима имати и друге ауторе који ову област прате на факултетима, у медијима и невладином сектору. Стварањем широке мреже сарадника отвара се и велики број тема које се на компетентан начин могу представити јавности. Српски сектор безбедности пати од многих наслеђених нерешених или болних тачака које чекају на објашњење. Дубина и ширина постављања проблема сама по себи може бити довољно добар почетак. Истраживања глобалне и националне безбедности, реформа сектора безбедности у Србији, место сектора безбедности у ширем концепту реформе друштва и његовог приступања Европској унији, концепти регионалних и глобалних интеграција, су главна истраживачка поља за све потенцијалне младе ауторе.
У овом броју радови истраживача Института писани су различитим формама, као: (1) предлози за практичну политику, (2) анализе практичне политике и (3) академски чланци. Надамо се да су теме релевантне, а читаоци ће ценити колико у њима има ваљаних информација и објашњења. Коначно, Журнал за безбедносне студије треба да информише, образује, опомиње, али и да политичким и војним актерима понуди идеје за решавање проблема у сфери системског и институционалног одлучивања.

Одговорни уредник
пуковник др Михајло Басара

Уређивачки колегијум
потпуковник др Катарина Штрбац,
др Јованка Шарановић,
др Милан Терзић,
мр Тања Ристић,
капетан Миљан Милкић

 

Овде можете преузети (1825.21 KB PDF)

Војноисторијски гласник

Војноисторијски гласник (ВИГ) је војностручни часопис из области војне историје који по категоризацији Министарства науке, технологије и развоја и Народне Библиотеке Србије има ранг часописа од националног значаја. Часопис као гласило Војноисторијског института (ВИИ) излази у Београду од 1950. године. Након организацијских промена 2006. године, он је гласило Одељења за војну историју Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије.

РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР: пуковник др Михајло Басара, директор ИСИ, председник; др Милан Терзић, научни сaрадник ИСИ, уредник; др Винфрид Хајнеман, пуковник, Управа за војноисторијска истраживања ОС СР Немачке; др Шаул Шај, директор Института за војноисторијска истраживања ОС Израела; проф. др Милан Ристовић, Филозофски факултет Београд, Одељење за историју; проф. др Љубодраг Димић, Филозофски факултет Београд, Одељење за историју; др Радмила Радић, научни саветник Института за новију историју Србије; др Миле Бјелајац, научни саветник Института за новију историју Србије; др Драган Богетић, научни саветник Института за савремену историју; мр Велимир Иветић, пуковник у пензији; др Славица Ратковић - Костић ИСИ; капетан Далибор Денда, истраживач ИСИ; мр Дмитар Тасић, истраживач ИСИ.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: др МИЛАН ТЕРЗИЋ
СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: капетан ДАЛИБОР ДЕНДА

Часопис излази два пута годишње.

Рукописи се шаљу на адресу:
Институт за стратегијска истраживања - Одељење за војну историју
Незнаног јунака бр. 38, Београд
Телефони редакције 20-63-519 и 20-63-553
Војни тел. 29-519 и 29-553
Рукописи се не враћају.

Овде можете преузети два последња броја ВИГ-а (2771.84 KB PDF)

Преглед старијих издања ВИГ-а

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player