Žurnal za bezbednosne studije

Institut za strategijska istraživanja izlazi pred javnost sa prvim brojem Žurnala za bezbednosne studije. Časopis je pokrenut kao deo projekta za unapređenje istraživačkih mogućnosti Instituta za strategijska istraživanja koji je podržan donacijom Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške. Institut ima desetak mladih istraživača koji su završili Vojnu akademiju rodovskih ili tehničkih usmerenja, Fakultet političkih nauka ili Filozofski fakultet (psihologija i istorija). Neki među njima su doktoranti, jedan deo je na magistarskim postdiplomskim studijama. Njihove magistarske i doktorske teme pripadaju vojnopolitičkim i bezbednosnim istraživačkim oblastima i time su u funkciji unapređenja i proširivanja znanja o sektoru bezbednosti i njegovom opštem značaju za reformu i demokratsku tranziciju srpskog društva. Do sada su ovi mladi istraživači svoje radove objavljivali u stručnim časopisima u zemlji ili u delu vojne periodike i publicistike. Radeći na projektima Instituta njima se ukazuje šansa, a to je i njihova obaveza, da svoje rezultate objavljuju i odmeravaju sa istraživačkim nalazima mladih istraživača u ovoj oblasti u zemlji i inostranstvu. Namera izdavača Žurnala jeste da omogućimo mladim autorima iz Instituta da svoje analize stave pod kritičku lupu stručne i laičke javnosti. Takođe, imajući u vidu da veliki broj mladih oficira, odnosno vojnih službenika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pohađa postdiplomske specijalističke, magistarske ili doktorske studije iz oblasti bezbednosti, internet stranice našeg časopisa otvorene su i za njih. Oni se time kandiduju kao mogući saradnici i budući istraživači Instituta. Nadamo se da ćemo u budućnosti među saradnicima imati i druge autore koji ovu oblast prate na fakultetima, u medijima i nevladinom sektoru. Stvaranjem široke mreže saradnika otvara se i veliki broj tema koje se na kompetentan način mogu predstaviti javnosti. Srpski sektor bezbednosti pati od mnogih nasleđenih nerešenih ili bolnih tačaka koje čekaju na objašnjenje. Dubina i širina postavljanja problema sama po sebi može biti dovoljno dobar početak. Istraživanja globalne i nacionalne bezbednosti, reforma sektora bezbednosti u Srbiji, mesto sektora bezbednosti u širem konceptu reforme društva i njegovog pristupanja Evropskoj uniji, koncepti regionalnih i globalnih integracija, su glavna istraživačka polja za sve potencijalne mlade autore.
U ovom broju radovi istraživača Instituta pisani su različitim formama, kao: (1) predlozi za praktičnu politiku, (2) analize praktične politike i (3) akademski članci. Nadamo se da su teme relevantne, a čitaoci će ceniti koliko u njima ima valjanih informacija i objašnjenja. Konačno, Žurnal za bezbednosne studije treba da informiše, obrazuje, opominje, ali i da političkim i vojnim akterima ponudi ideje za rešavanje problema u sferi sistemskog i institucionalnog odlučivanja.

Odgovorni urednik
pukovnik dr Mihajlo Basara

Uređivački kolegijum
potpukovnik dr Katarina Štrbac,
dr Jovanka Šaranović,
dr Milan Terzić,
mr Tanja Ristić,
kapetan Miljan Milkić

 

Ovde možete preuzeti (1825.21 KB PDF)

Vojnoistorijski glasnik

Vojnoistorijski glasnik (VIG) je vojnostručni časopis iz oblasti vojne istorije koji po kategorizaciji Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja i Narodne Biblioteke Srbije ima rang časopisa od nacionalnog značaja. Časopis kao glasilo Vojnoistorijskog instituta (VII) izlazi u Beogradu od 1950. godine. Nakon organizacijskih promena 2006. godine, on je glasilo Odeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije.

REDAKCIJSKI ODBOR: pukovnik dr Mihajlo Basara, direktor ISI, predsednik; dr Milan Terzić, naučni saradnik ISI, urednik; dr Vinfrid Hajneman, pukovnik, Uprava za vojnoistorijska istraživanja OS SR Nemačke; dr Šaul Šaj, direktor Instituta za vojnoistorijska istraživanja OS Izraela; prof. dr Milan Ristović, Filozofski fakultet Beograd, Odeljenje za istoriju; prof. dr Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet Beograd, Odeljenje za istoriju; dr Radmila Radić, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije; dr Mile Bjelajac, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije; dr Dragan Bogetić, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju; mr Velimir Ivetić, pukovnik u penziji; dr Slavica Ratković - Kostić ISI; kapetan Dalibor Denda, istraživač ISI; mr Dmitar Tasić, istraživač ISI.

ODGOVORNI UREDNIK: dr MILAN TERZIĆ
SEKRETAR REDAKCIJE: kapetan DALIBOR DENDA

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Rukopisi se šalju na adresu:
Institut za strategijska istraživanja - Odeljenje za vojnu istoriju
Neznanog junaka br. 38, Beograd
Telefoni redakcije 20-63-519 i 20-63-553
Vojni tel. 29-519 i 29-553
Rukopisi se ne vraćaju.

Ovde možete preuzeti dva poslednja broja VIG-a (2771.84 KB PDF)

Pregled starijih izdanja VIG-a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player