Група аутора:
Тематски Зборник радова

Тематски зборник радова "Родна равноправност у систему одбране - достигнућа и трендови" настао је као резултат дводневне међународне конференције са истим називом која је одржана у Београду 2015. године, у организацији Института за стратегијска истраживања МО и UNDP/SEESAC организација. Koнференција је одржана са циљем размене искуства у области родне равноправности са иностраним земљама, али и са локалним и војним секторима. Рад на овом зборнику спроведен је у години 15-то годишњице примене Резолуције 1325 Савета безбедности УН - Жене, мир и безбедност, што представља камен темељац међународног значаја питања за пол и права жена и девојака.

Анита Ђорђевић:
На прагу зрелости: психолошки аспекти одабира војне професије

Рад представља веома значајан научно-истраживачки подухват у проучавању карактеристика породичне средине и васпитних стилова родитељства као детерминанти опредељења кандидата за војни позив. Тај аспект у ранијим проучавањима фактора који утичу на избор војне професије није испитиван, те аутору припада заслуга што је први у нас, бар кад се ради о војној професији истражио утицај афективног везивања и породичних стилова на опредељење кандидата за војну професију. Аутор је конструисао нови инструмент за испитивање професионалне зрелости, што несумљиво представља значајан допринос обогаћивању психолошких мерних инструмената у нас на подручју професионалне оријентације и селекције.

Група аутора:
Зборник радова „Први светски рат - Србија, Балкан и велике силе“

Међународни тематски зборник радова Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе је настао као резултат вишегодишње сарадње Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије и Историјског института из Београда. У зборнику су објављена 33 чланка историчара из Србије, Немачке, Бугарске, Румуније, Грчке, Белгије, Француске, Русије, Аустрије, Јапана и Мађарске. Чланци су подељени у седам тематских целина (Историографија, Рат и дипломатија, Балкан у Првом светском рату, Српска војска у Првом светском рату, Друштво, Сећања, Након рата). Груписањем чланака у овим целинама уредници зборника су настојали да истраживачки покрију најзначајније теме које се односе на Први светски рат на Балкану, као и учешће великих сила у овом до тада највећем светском сукобу. Међународни тематски зборника радова Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе треба да покаже да једино научно заснованим отварањем спорних питања могу да се превазиђу поједностављења и политичке употребе ових питања у дневнополитичке сврхе. Расправе које се одвијају у научним оквирима представљају најбољи пут да се сложена питања у вези са Великим ратом поставе тамо где је њихово место и улога.

Група аутора:
Зборник радова „Србија и стратегијска раскршћа ИСИКС 2016“

Зборник радова са научног скупа Србија и стратегијска раскршћа „ИСИКС 2016” представља резултат успешне сарадње Института за стратегијска истраживања и Школе националне одбране Војне академије насталог у заједничком настојању да се сагледају и процене дугорочни стратегијски трендови и појаве на глобалном, регионалном и националном нивоу. Зборник садржи 48 ауторских и коауторских радова, сврстаних у пет тематских целина (Развој теорије и праксе стратегијског мишљења као претпоставке унапређења безбедности и одбране; Теоријска и практична изграђеност Стратегије и Војне стратегије; Стратегијска раскршћа у прошлости – историјске поуке; Глобално геополитичко престројавање и војно-политичке промене у Европи – стратегијске импликације; и Стари–нови изазови, ризици и претње – стратегијско-доктринарне дилеме у области безбедности и одбране). Аутори радова изнели су погледе на бројне и комплексне изазове са којима се суочава свет на почетку 21. века, а који својом противуречном динамиком испољавају значајан утицај на Србију угрожавајући могућност пуне заштите и даље афирмације њених националних вредности и интереса. Заједнички именитељ њихових ставова јесте снажно наглашена потреба да знање и на њему заснована стратегијска мисао морају да заузму значајно место у дефинисању одговора Републике Србије на заштити виталних националних вредности, посебно у условима бројних непознаница које намеће динамика и непредвидив смер процеса у савременој реалности.

др Милован Суботић:
Екстремизам под окриљем религије

Монографија Екстремизам под окриљем религије – Исламистички екстремизам на примерима БиХ и Србије појашњава један од најинтригантнијих геополитичких појмова данашњице како у глобалном контексту, тако и у Републици Србији и њеном најближем окружењу. Полазећи од елаборације односа између политике и религије и религијског фанатизма у историјском контексту, аутор детерминише појам екстремизма, његово нужно разликовање од тероризма и пажњу даље усмерава на екстремизам под плаштом најзначајнијих религија данашњице. Нарочита пажња посвећена је најекспониранијем савременом облику екстремизма под окриљем религије – политичком исламу (исламизму), те узрочно-последичним односом исламистичког екстремизма у свету са својим еквивалентом на простору земаља бивше Југославије. Ово је једна од оних књига која нам помаже да боље разумемо свет у коме живимо.

Група аутора:
Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној Европи до 2020. године

Студија је резултат истраживачког пројекта и широко одсликава безбедносне трендове у нашем региону који утичу на међународни положај и безбедност Републике Србије. Аутори су утврдили низ питања која обликују односе међу земљама региона и изнели подробну анализу њиховог деловања на земље тог дела света у наредним годинама. У студији су детаљно разрађена питања кретања Европске уније у мултиполарном свету, енергетска безбедност, интереси турске и Немачке на Западном Балкану, као и односи и деловања Грчке и Кипра, с једне, и Израела с друге стране, према Турској.

Група аутора:
Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији

Институт за стратегијска истраживања је у периоду од 2009. до 2012. године био носилац реализације пројекта „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији”. Резултати овог обимног истраживања објављени су у истоименој студији, чија је промоција била почетком јула 2014. године у Дому Војске Србије у Београду. Студија указује на могуће правце и облике учешћа Војске Србије у активностима Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније (ЗБОП ЕУ), чиме се обезбеђује подршка у даљем процесу прикључења Републике Србије Европској унији. Истраживачки тим, у који су били су укључени стручњаци из различитих области из Војске Србије и Министарства одбране, али и других научних установа Републике Србије, а који је због своје бројности био подељен у шест подтимова, нуди одговоре на поједине дилеме и питања која се тичу могућности система одбране Републике Србије за учешће у ЗБОП ЕУ.

Зборник радова:
Жене у сектору безбедности: регионална перспектива

Идеја о изради Тематског зборника радова "Жене у сектору безбедности – регионална перспектива" потекла је са међународне конференције "Жене у сектору безбедности – Резолуција 1325 СБ УН" која је одржана од 14. до 15. октобра 2010. године у Београду, у организацији Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије, а уз финансијску подршку Министарства одбране Краљевине Норвешке. Током конференције разговарано је о достигнућима и ограничењима у вези са применом Резолуције 1325 СБ УН, приступима држава региона имплементацији Резолуције као и о улози жена у оружаним конфликтима, мировним и операцијама изградње мира. Значајан сегмент Конференције односио се на конкретне предлоге како побољшати регионалну сарадњу у области безбедности и родне равноправности. Нека излагања и дискусије најавиле су интересантан приступ и отворила нова питања. Исказано је интересовање за један шири контекст наговештавајући постојање потребе да се излагања и дискусије прошире као израз појачане потребе актуелизације.

др Јованка Шарановић, др Зоран Килибарда:
У корак с временом: Министарство одбране и Војска Србије на путу објективизације родне равноправности

...Студија др Јованке Шарановић и др Зорана Килибарде под називом „У корак с временом: МО и ВС на путу објективизације родне равноправности“ представља систематски обрађено научно дело које је засновано на теоријским основама и методолошки коректном истраживању у чијем је средишту могућност ангажовања жена на пословима одбране. Она садржи научно аргументована сазнања о особинама женске популације, досадашњим искуствима о ангажовању жена на формацијским дужностима у Војсци, могућностима ангажовања жена на пословима одбране, мотивацији средњошколске омладине, посебно девојака, за школовање на Војној академији. У делу студије презентован је програмски оквир Националног акционог плана за имплементацију резолуције СБ УН 1325 с тежиштем на циљевима и задацима Министарства одбране и Војске Србије у објективизацији родне равноправности. Студија може веома корисно да послужи у наставном и научном раду, као уџбеничка литература, али исто тако и као инструктивни материјал за пројектовање истраживања у овој области...

др Дејан Вулетић:
Одбрана од претњи у сајбер простору

Студија "Одбрана од претњи у сајбер простору", аутора др Дејана Вулетића, проистекла је из реализације истоименог пројекта. У студији се разматрају различите дефиниције и карактеристике сајбер простора. Претње у сајбер простору обрађене су кроз следеће целине: напади на рачунарске системе, сајбер криминал, сајбер тероризам и сајбер ратовање. У завршном делу студије разматрана је одбрана од сајбер напада која је презентована кроз препоруке, заштиту критичних информационих инфраструктура и стратегије за обезбеђење сајбер простора.

др Мирослав Митровић, Милан С. Милутиновић:
Информатор о систему одбране Републике Србије

У склопу вишегодишње сарадње Министарства одбране и Мисије ОЕБС у Републици Србији, а у оквиру пројекта „Консолидација процеса демократизације у сектору безбедности“, Институт за стратегијска истраживања објавио је Информатор о систему одбране Републике Србије. У три поглавља, на око 100 страна текста и уз шематски приказ организације који садржај чини прегледнијим, представљени су: основни појмови везани за систем одбране, законско уређење, стратегијско-доктринарни и плански документи, надлежности државних органа у управљању одбраном, структура и надлежности организационих целина Министарства одбране, као и организација, мисије, задаци, јединице и састави Војске Србије. Садржај Информатора првенствено је намењен посланицима у Народној скупштини Републике Србије и стручним службама, али и свим другим заинтересованим структурама државне управе, јавног сектора и цивилног друштва.

Зборник радова:
Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији

Зборник радова „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији“ настао је након одржаног истоименог округлог стола у организацији Института за стратегијска истраживања. У раду округлог стола, 30. марта 2010. године, учествовали су представници Министарства одбране, Војске Србије, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, Факултета политичких наука, Факултета безбедности, Криминалистичко-полицијске академије и невладиног сектора. Организовање округлог стола и публиковање Зборника радова „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији“ део су рада на истоименом истраживачком пројекту Института за стратегијска истраживања.

Зборник радова:
Србија у савременом геостратешком окружењу

Зборник радова „Србија у савременом геостратешком окружењу“ садржи излагања са истоимене конференције одржане 21. септембра 2009. године, у сарадњи Института за стратегијска истраживања, Института за међународну политику и привреду и Ханс Зајдел Фондације за Србију и Црну Гору. Зборник садржи 36 чланака о савременим геополитичким процесима, геостратешкој позицији Републике Србије, глобалним интеракцијама и будућности Србије, као и савременом поимању безбедности и енергетској геостратегији. Чланци су тематски разврстани у три целине: „Србија у савременом геополитичком окружењу“, „Србија у савременом геобезбедносном окружењу“ и „Србија у савременом геоекономском окружењу“.

Зборник радова:
Војна професија у Србији - стање и перспективе

Зборник са научно-стручног скупа под насловом „Војна професија у Србији – стање и перспективе“, који је одржан 30. и 31. марта 2009. године у организацији Института за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране Министарства одбране обухвата радове које су изложили аутори - учесници конференције из различитих структура Министарства одбране и Војске Србије, са цивилних факултета, института и невладиних организација. Укупно 27 радова разврстано је у три тематске целине: „Војна професија и друштво“, „Каријера и статус“ и „Профил официра и нови изазови“.

др Радомир Јанковић, др Небојша Николић:
Примене симулација у проучавању физиономије савременог рата

Савремени облици ангажовања војних снага и пре свега, карактеристике модерних оружаних сукоба, намећу потребу примене различитих метода и приступа у њиховом проучавању. Захтеви и очекивања су све већи, а расположиви и допуштени војни ефективи и ресурси све мањи. Решење се тражи у модернизацији и унапређењу организације, као и у проналажењу нових концепата употребе. Важну улогу у тим настојањима имају различити видови примене симулационог моделовања. Један од тих концепата је и Сварминг, који је детаљно изложен. Концепт Сварминга је директна последица ширег војног концепта познатог као мрежно-центрично ратовање. Потенцијална употребна вредност концепта Сварминг је у идеји да се са мањим снагама може постићи више. У раду су дате и основне информације о могућностима и видовима војне примене симулационог моделовања, као и о феномену промена у војној области, што је познатије као револуција у војним пословима. Остали концепти, као што је Дата фарминг, и специфичности симулационог моделовања у војној области су дати информативно и представљају основу за друга истраживања слична овом.

Зборник радова:
Ванредне ситуације

Зборник радова „Ванредне ситуације“ садржи излагања учесника са Међународне научне конференције „Ванредне ситуације“, која је одржана 28. и 29. јануара 2009. године у Београду. Конференција је одржана као део реализације пројекта „Демократизација сектора безбедности у Србији“, који заједнички проводе Институт за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране Министарства одбране и Мисија ОЕБС-а у Србији. Зборник радова конципиран је по следећим тематским целинама: „Дефинисање ванредних ситуација“, „Управљање ванредним ситуацијама“, „Искуства других земаља у управљању ванредним ситуацијама“ и „Тренутно стање и изграђивање капацитета за управљање ванредним ситуацијама у Србији“. Зборник радова са међународне научне конференције „Ванредне ситуације“ представља корисно штиво за научнике и истраживаче који се баве проблематиком управљања ванредним ситуацијама.

др Катарина Штрбац:
Ванредне ситуације - како управљати?

Препоруке са Конференције „Ванредне ситуације“ настале су као резултат сарадње Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије и Мисије ОЕБС у Републици Србији, који су 28. и 29. јануара 2009. године у Београду, у оквиру пројекта „Демократизација сектора безбедности у Србији“, заједнички организовали Конференцију.
Циљ Конференције био је размена искустава и научних достигнућа домаћих и међународних експерата у области управљања ванредним ситуацијама, са тежиштем на улози министарства одбране и војске у ванредним ситуацијама изазваним невојним чиниоцима. Током Конференције, деветнаест домаћих и страних експерата у области ванредних ситуација представило је искуства институција и држава из којих долазе, а у вези са управљањем ванредним ситуацијама. Поред припадника Министарства одбране и Војске Србије, на Конференцији су учествовали и представници факултета са Универзитета у Београду, министарстава унутрашњих послова, животне средине и просторног планирања, здравља и један представник локалне самоуправе. Страна искуства у области ванредних ситуација представили су учесници из Немачке, Мађарске, Румуније, Бугарске, Босне и Херцеговине, Норвешке и Италије.

др Јованка Шарановић, мр Срђан Миленковић, Анита Ђорђевић, мр Татјана Вишацки:
Матуранти о професији официр

По мишљењу проф. др Десимира Пајевића, једног од рецензената, ово је веома систематизована и теоријски утемељена научно-стручна студија којом је истражено више психолошких (мотивационих) и социо-демографских карактеристика популације младих и утврђено у којој мери те карактеристике утичу на опредељење за војну професију. Компарацијом са ранијим истраживањима на исту тему, добијени су показатељи о релативно сличној предикативној вредности појединих обележја у избору војне професије, што је и у теоријском смислу значајно. Резултати показују да се извори попуне Војне академије, упркос свим друштвеним променама, за последњих двадесетак година нису значајно променили. Такође, остао је скоро исти утицај појединих психолошких и социо-економских фактора као детерминанти у избору војне професије. Мишљење рецензената је да ове резултате треба максимално стручно искористити и презентовати војној, па и широј јавности, укључујући и Министарство просвете Републике Србије.

др Катарина Штрбац:
Хуманитарне организације у збрињавању цивилног становништва у ванредним ситуацијама

Суочено са бројним опасностима, посебно опасностима од рата, човечанство је од давнина тражило одговарајући одговор на питање како ефикасно да отклони узроке, да се заштити и ублажи последице ванредних ситуација и патњи цивилног становништва. Иако је у садашње време могућност глобалних ратова много мања, савремени свет је оптерећен бројним локалним и регионалним сукобима који су изузетно брутални и сурови. Последице таквих сукоба су масовно страдање цивилног становништва и уништавање природне околине и основних услова за живот.

Проблематика ванредних ситуација и хуманитарна делатност у том сегменту у књизи су сврстани у шест посебних целина, којима су у одређеној мери обухваћене све области хуманитарног рада.

У првом делу разматра се појмовно одређење опасности и ванредне ситуације, те њихова класификација и процена нових изазова, ризика и претњи који могу да проузрокују различите видове ванредних ситуација. У оквиру ове целине разматра се процедура руковођења и управљања ризицима, претњама и ванредним ситуацијама, као изузетно значајна област делатности државе и друштва у осигурању безбедности земље. Други део обухвата углавном развијену мрежу постојећих међународних и невладиних хуманитарних организација и субјеката хуманитарне заштите у свету, њихову улогу и задатке у збрињавању становништва у ванредним ситуацијама. Трећи део садржи настанак и развој хуманитарних и невладиних организација и субјеката хуманитарне и социјалне заштите у Србији. Четврти део обухвата развој међународног хуманитарног права, његове основне принципе, правила и примену у хуманитарној делатности као и улогу хуманитарних и других организација у развоју међународног хуманитарног права. Пети део се бави истраживањем обима практичне примене теоријских поставки, регулатива, начела и принципа деловања хуманитарних организација на простору бивше Југославије. Шести део садржи глобалну оцену достигнутог нивоа хуманитарне делатности и очекиване процене и тежишта деловања хуманитарних организација у наредном периоду.

мр Далибор Денда:
Аутомобил у српској војсци 1908 – 1918

Одељење за транспорт СМР МО, Београд 2008, (стр. 171), тираж 1.000 примерака

Монографија реконструише процес увођења и употребе аутомобила у оружаним снагама Краљевине Србије од 1908. до 1918. године. Рађена је на основу примарних историјских извора из Архива Војноисторијског института у Београду и делом Руског Државног Војног архива и Спољнополитичког архива Руског царства, мемоара, штампе и литературе. Састоји се од предговора, две тематске целине, закључка и прилога. У првој целини аутор даје преглед развоја аутомобилизма у свету, са нагласком на његов војни сегмент, као и искуство са употребом аутомобила у једној балканској земљи (пример Бугарске). Друга, обимнија целина доноси реконструкцију процеса увођења аутомобила у српску војску, од првих идеја, до изградње ауто-јединица и њихове употребе у ратним условима 1912-1918. Посебна пажња посвећена је и реконструкцији процеса обуке кадрова за попуну аутомобилских јединица. У прилозима су дате биографије са доста детаља из живота личности од значаја за развој српског војног аутомобилизма, као и кратак историјат сваког од произвођача модела аутомобила који су били у употреби у српској војсци. Посебан детаљ који носи овај рад јесу на једном месту сабране готово све фотографије на којима се виде српски војни аутомобили. Књига доноси и доста непознатих чињеница, од којих је свакако најзначајнија она да је српска војска прва у историји ратовања употребила камионе и аутомобиле за брзи превоз трупа ради интервенције на угроженом делу фронта. Било је то крајем септембра 1913, готово годину дана пре чувеног „таксија са Марне“. Рукопис књиге се чита лако, будући да је аутор успео да допадљивим језиком детаљно опише и разјасни процес, али и да свог читаоца зналачки води кроз тему, не оптерећујући је појединостима и сувишним техничким детаљима. Према оцени рецензената, реч је о најсвеобухватнијем штиву које третира ову до сада релативно неистражену област српске војне историје. Књига је штампана као пригодна монографија поводом обележавања 100-годишњице употребе аутомобила у српској војсци.

мр Дмитар Тасић:
Рат после рата - Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији и у Македонији 1918-1920

Ово дело се бави догађајима у Македонији, јужној Србији и Косову и Метохији (Јужној и Старој Србији) у годинама непосредно по окончању Првог светског рата. Претходне године власти Османлија, пробуђених балканских национализама, побуна, епидемија и три ратна конфликта оставили су своје наслеђе у овим областима. Новооснована Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца морала је да се суочи са различитим традицијама, културолошким и политичким оквирима и да истовремено помири бројне антагонизме – првенствено верске и националне. Ови проблеми били су повезани са нерешеним питањима које је југословенска држава имала са својим суседима. Југословени су имали јасан циљ – успешно инкорпорирање ових области у своју хетерогену али амбициозну државну творевину. Југословенска војска је у склопу тог циља имала задатак да изгради стабилно безбедносно окружење као главни предуслов за економски, културни и политички развитак. У овим областима сложеност политичких односа у свакодневном животу карактерисале су албанска побуна, инфилтрација комита ВМРО, терор, погранични сукоби и запоседање нових области.

др Небојша Николић:
Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience

Различити војни процеси, системи и ситуације које су описиве као системи масовног опслуживања, карактеришу се сложеношћу, коначним временом ангажовања, високом оптерећеношћу и чак преоптерећеношћу. Теорија масовног опслуживања показује слабости при покушају моделовања сложених система. Претежним фокусирањем на разматрање стационарног режима који подразумева премису о бесконачом времену рада, теорија не нуди практично употребљива решења за прелазни режим рада, нити за логички могући случај преоптерећења. Монте Карло симулационо моделовање је препознато као ефикасан метод за разматрање сложених система, али његов главни проблем јесте достизање и контрола тачности симулационих резултата. У симулацијама система масовног опслуживања постоји и додатни, специфичан проблем познат као: почетни прелаз, нестационарни режим, проблем загревања, проблем стартовања, итд.

Полазећи од потребе за веродостојним моделовањем система масовног опслуживања у војној области, идентификована су ограничења примене теорије масовног опслуживања и сагледани проблеми у Монте Карло симулацији система масовног оплсуживања. Прелазни режим рада и његово моделовање су надјени као централни извор ових проблема и ограничења. Креирани метод Аутоматизованих независних понављања симулације са прикупљањем статистике случајних процеса, предлаже се као ефикасно решење за симулацију система масовног опслуживања који функционишу у реалним условима рада.

Зборник докумената:
Балкански пакт 1953/1954

Мада је прошло више од педесет година од стварања Балканског пакта између Југославије, Грчке и Турске, стручна и шира јавност није имала довољно увида у појединости о његовом настанку и деловању. О Пакту су, поједностављеним сагледавањем, често изрицани олаки судови. Увидом у до сада некоришћену грађу о овој теми из архивског фонда Војноисторијског института, отвориле су се додатне могућности за сагледавање ове теме. Осим грађе војне провинијенције, током израде овог зборника докумената коришћена је грађа Архива Министарства спољних послова (тадашњег Државног секретаријата за иностране послове - ДСИП Федеративне Народне Републике Југославије), као и грађа Архива Јосипа Броза Тита (Музеј историје Југославије), у којем су истраживачи ВИИ открили мноштво, до сада историографски некоришћене грађе која указује на делатност врха власти - Јосипа Броза Тита и на његову улогу у овим догађајима. Грађа је изложена хронолошким редом, документа су објављена у целовитом облику или у деловима (грађа војне провинијенције) да би се избегле непотребне појединости разговора и технички детаљи који би оптерећивали главну идеју овог зборника.)

Зборник радова са међународног научног скупа:
Балкански пакт 1953/54

У издању Одељења за војну историју Института за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране МО из штампе је изашао Зборник радова са међународног научног скупа Балкански пакт 1953/54 који је 9. и 10. новембра 2005. године одржан у Београду, у организацији Војноисторијског института.Зборник радова са међународног научног скупа Балкански пакт 1953/54 садржи радове домаћих стручњака из Војноисторијског института, Војне академије, Филозофског факултета Универзитета у Београду, Института за савремену историју и Института за новију историју Србије и еминентних аутора из Турске, Грчке, Немачке, Русије, Израела, Италије, Мађарске, Бугарске и Црне Горе.

др Славица Ратковић-Костић:
Европеизација српске војске 1878 - 1903.

У књизи др Славице Ратковић-Костић обрађене су околности и проблеми који су пратили развој српске војске од 1878 до 1903. године. Ауторка указује на постојање, делатности и слабости народне војске да би нагласила потребу за њеном европеизацијом и модернизацијом. Законом о устројству војске из 1883. године, који се темељио на сопственом ратном искуству, искуствима великих армија из последњих ратова у Европи и савременим теоријским сазнањима из области ратне вештине, критички прилагођени стварним потребама и могућностима земље, Србија се изједначила са осталим балканским и већином европских држава. Створен је мешовити систем у којем се стални кадар, мање или више, развијао обученом резервом до ратне формације. Између осталог, намере законодавца нису се огледале само у томе да модернизује војску у складу са европским стандардима већ и да учврсти поверење владара у војску и тако осигура ослонац за себе и династију. Објашњавајући садржај и значење речи модернизација и европеизација, др Славица Ратковић-Костић одредила је и домете који су у том погледу били остварени у српској војсци. Најзад, описала је улогу војске у Мајском преврату 1903. године, у којем се војска окренула против династије Обреновића, иако су је они изградили с намером да је претворе у моћно оружје за остваривање својин националних и политичких циљева.

Академик Драгољуб Живојиновић (извод из рецензије)

др Јованка Шарановић:
Жена у одбрани – од традиционалног до савременог

Научна књига Жена у одбрани – од традиционалног до савременог, настала је као резултат вишегодишњег емпиријског истраживања и представља, по мишљењу њеног рецензента проф. др Зорана Килибарде, «оргиналан истраживачки подухват запаженог сазнајног домета по актуелности разматране проблематике, теоријско-методолошкој утемељености истраживачког поступка, начину његове реализације и елаборацији добијених резултатата». Књига садржи шест логичко - садржајних целина: 1) Значај људских ресурса за успешно функционисање система одбране; 2) Историјска и научно-теоријска исходишта савременог обликовања улоге жене у одбрани; 3) Обим и модалитете ангажовања жена у савременим одбрамбеним системима; 4) Искуство из ангажовања жена у систему одбране Србије и Црне Горе; 5) Актуелно стање и могућности побољшања квалитета попуне појединих састава цивилне одбране и 6) Могућност већег ангажовања жена у војсци и закључна разматрања где аутор сугерише закључак да је дефинитивно прошло време стриктне поделе послова у одбрани на мушке и женске и да на значају добијају неки други критеријуми - индивидуалне способности и склоности и на њима изграђене стручне компетентности. Само у том случају њихово повећано ангажовање у домену традиционално мушких послова биће непосредно у функцији рационализације располагања људским ресурсима у одбрани. Књига има 239 страница и прва је књига ове врсте у нашој земљи и војсци која обрађује ову проблематику.

Зборник радова са међународне конференције:
Жене у војсци

Ова књига садржи збирку излагања са Међународне конференције Жене у војсци, коју су у октобру 2006. године заједно организовали Институт за стратегијска истраживања и Мисија ОЕБС у Републици Србији. Конференција је била посвећена разматрању места и улоге жене у Војсци Србије, одговарајућим искуствима других земаља – Русије, Словеније, Мађарске, Румуније, Велике Британије и Француске као и перспективама њиховог ангажовања у Војсци Србије. На конференцији су учествовали представници владиног и невладиног сектора, DCAF, Полицијске академије, Универзитета и релевантни људи из система одбране.

др Јованка Шарановић, др Зоран Килибарда:
Школовање девојака на Војној академији

Књига је операционализација става Министарског упутства за 2006. годину да треба "обезбедити одговарајуће услове за пријем жена на школовање у војним школама за одрећене специјалности, а школовање отпочети у школској 2007-8 години". Укључивањем жена у војни образовни систем, по први пут у нашој историји, женама је дата прилика да конкуришу за упис на Војну академију и тако буду равноправне у могућности избора војне професије као свог животног опредељења. У књизи се наводи аргументација за и против школовања жена за официрске дужности; заинтересованост девојака за школовање на Војној академији (резултати емпиријског истраживања средњошколске омладине-завршних разреда); разлози због којих су оправдана извесна ограничења за школовање појединих профила жена-официра; профили официра за које жене треба првенствено да се школују; облици школовања; селекција кандидата за Војну академију; интегрисање у војни колектив; неке специфичности логистичке подршке; закључци и предлози.

Бранислав Ђорђевић, Митар Ковач, Јованка Шарановић:
Српски војни поменик

У монографији Српски војни поменик, која је на књижевном публицистичком конкурсу Драгојло Дудић похваљена као вредан допринос неговању слободарских и револуционарних традиција у Републици Србији, у виду биографског лексикона, идентификоване су поједине вредности и друштвене норме које су битно утицале на схватање смисла живота појединца, на њихов систем вредности и опредељења у погледу вечите неопходности борбе за националне интересе и циљеве. У складу са концепцијом Поменика, уважавајући историјску дистанцу која је неопходна да би се, према прецизним критеријумима, идентификовале личности и формулисали релативно постојани ставови трајнијег карактера обухваћен је период од доласка Срба на Балкан па до 1918. године. Основни критеријум избора личности које су ушле у Српски војни поменик био је теоријски и практични допринос достизању и очувању највиших националних вредности, кроз непосредно ушешће у борбама против освајача.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player