Arhiva izdanja Vojnoistorijskog instituta od 1945 - 2000. godine

Bibliografija izdanja Vojnoistorijskog instituta u periodu 1945 - 2001. godine sa registrom autora i predmetnim registrom............fdsfdsjfgjdas

Arhiva časopisa

vojvoda Radomir PutnikRođen je 12. januara 1847. u Kragujevcu.
Čin vojvode dobio je 1912. kao prvi srpski oficir sa tim zvanjem.
1883. je bio načelnik Štaba Dunavske divizije, 1885. je bio komandant puka, a od 1893-1896 je komandovao Šumadijskom divizijom.
Zbog odlučnog stava da vojnik ne treba da se bavi politikom već samo vojnim poslovima, bio je penzionisan 1896. godine. Dolaskom kralja Petra I Karađorđevića na presto, 1903. reaktiviran je i postavljen na dužnost načelnika Glavnog đeneralštaba koju je, uz nekoliko prekida kada je obavljao dužnost ministra vojnog, obavljao do smrti 4. maja 1917.
Učestvovao je u šest ratova, a u tri je predvodio srpsku vojsku kao načelnik Đeneralštaba. Obavljajući najodgovornije dužnosti u vojsci, ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj ratnoj veštini
Zalago se da se srpska vojska opremi najmodernijim naoružanjem, kao i da se usavrši njena organizacija i obučenost. Pored svih dužnosti bio je i profesor na Vojnoj akademiji (Đeneralštabna služba, Taktika).
Objavljena dela: Ručna knjiga za artiljerijske oficire, 1883; Služba đeneralštaba, služba u mirno doba (I deo), 1890; Služba đeneralštaba, služba u ratno doba (II deo), 1899.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player